Regionalny oddział w Opolu

Szkolenia

Dostępne szkolenia

PODATEK VAT ZMIANY I AKTUALNOŚCI - BILANS 2023, SZKOLENIE ON-LINE

Data: 19 grudnia 2023 r.
Prowadzący: Dariusz Polakowski
Cena: 200.00

Szkolenie dot. podatku VAT z uwzględnieniem zmian od 01.07.2023 r., 01.09.2023 r., 01.01.2024r., 01.07.2024 r. oraz 01.01.2025 r. Cena dla Biegłych Rewidentów.

PODATEK VAT ZMIANY I AKTUALNOŚCI - BILANS 2023, SZKOLENIE ON-LINE

Data: 19 grudnia 2023 r.
Prowadzący: Dariusz Polakowski
Cena: 369.00

Szkolenie dot. podatku VAT z uwzględnieniem zmian od 01.07.2023 r., 01.09.2023 r., 01.01.2024r., 01.07.2024 r. oraz 01.01.2025 r. Cena dla pozostałych chętnych.

PODATEK VAT ZMIANY I AKTUALNOŚCI - BILANS 2023, SZKOLENIE ON-LINE

Data: 12 stycznia 2024 r.
Prowadzący: Dariusz Polakowski
Cena: 200.00

Szkolenie dot. podatku VAT z uwzględnieniem zmian od 01.07.2023 r., 01.09.2023 r., 01.01.2024r., 01.07.2024 r. oraz 01.01.2025 r. Cena dla Biegłych Rewidentów.

PODATEK VAT ZMIANY I AKTUALNOŚCI - BILANS 2023, SZKOLENIE ON-LINE

Data: 12 stycznia 2024 r.
Prowadzący: Dariusz Polakowski
Cena: 369.00

Szkolenie dot. podatku VAT z uwzględnieniem zmian od 01.07.2023 r., 01.09.2023 r., 01.01.2024r., 01.07.2024 r. oraz 01.01.2025 r. Cena dla pozostałych chętnych.

ZAMKNIĘCIE ROKU 2023 – SPRAWOZDANIE FINANSOWE, SZKOLENIE ON-LINE

Data: 17 stycznia 2024 r.
Prowadzący: Andrzej Dudziński
Cena: 200.00

Szkolenie dedykowane jest do kadry kierowniczej i pracowników finansowo-księgowych sporządzających roczne sprawozdania finansowe. Cena dla Biegłych Rewidentów

ZAMKNIĘCIE ROKU 2023 – SPRAWOZDANIE FINANSOWE, SZKOLENIE ON-LINE

Data: 17 stycznia 2024 r.
Prowadzący: Andrzej Dudziński
Cena: 369.00

Szkolenie dedykowane jest do kadry kierowniczej i pracowników finansowo-księgowych sporządzających roczne sprawozdania finansowe. Cena dla pozostałych chętnych

Informacje dodatkowe

W celu rejestracji na poszczególne szkolenia ODZ prosimy wypełnić formularz zgłoszenia na niniejszej stronie internetowej (uwaga na pola wymagane).

Po wysłaniu formularza otrzymają Państwo e-mailowo automatyczną odpowiedź z systemu, która oznacza wysłanie zgłoszenia. Należy sprawdzić poprawność swoich danych, szczególnie adresu e-mail/nr telefonu, ponieważ zgłoszenie z błędnymi danymi może uniemożliwić Państwa rejestrację na szkolenie.

Udział w szkoleniach możliwy jest po uregulowaniu należności.

Odpłatności za szkolenie prosimy uregulować przed terminem szkolenia na konto Regionalnego Oddziału PIBR w Opolu: Bank PEKAO S.A. II O/Opole Nr 44 1240 3103 1111 0000 3485 5722 (w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko biegłego rewidenta).
Uczestnik może zrezygnować ze szkolenia najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W przeciwnym razie jest zobowiazany do pokrycia kosztów organizacyjnych w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z koniecznosci dokonania opłaty.
Po uregulowaniu płatności wystawiona zostanie faktura VAT – zgodnie z danymi w formularzu.

O uczestnictwie decyduje kolejnośc zgloszeń i dokonanie opłaty.

Podstawowe informację w zakresie szkoleń online:

 • Szkolenia realizowane są w oparciu o autorskie wykłady prowadzone w formie transmisji online, materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
 • Udział w szkoleniu oraz otrzymanie materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej zatwierdzonych przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów możliwe będzie wyłącznie po wniesieniu opłaty oraz wypełnieniu formularza rejestracyjnego.
 • Zarejestrowany uczestnik (po uiszczeniu opłaty za szkolenie) bezpośrednio przed zajęciami otrzyma emaila z linkiem umożliwiającym dostęp do szkolenia.
 • Podstawą do uzyskania zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach, aktywny udział w nich oraz przystąpienie do testu sprawdzającego poziom uzyskanej wiedzy.
 • Szkolenie zostanie zrealizowane, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób. Zajęcia odbywać się będą w godzinach 8.30 – 15.00.
 • Opłatę prosimy uregulować przelewem na rachunek bankowy (najpóźniej do dnia szkolenia) w tytule podając imię i nazwisko uczestnika.
 • Po uregulowaniu należności zostanie wystawiona faktura VAT, zgodnie z danymi w zgłoszeniu.
 • Zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu online wysłane zostanie na wskazany w zgłoszeniu adres email.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy, terminu lub odwołania szkolenia.Ogólne zasady zaliczania szkoleń obligatoryjnych:

3-letni okres rozliczeniowy obligatoryjnego doskonalenia zawodowego obejmuje 3 kolejno następujące po sobie lata kalendarzowe. Aktualny okres rozliczeniowy rozpoczął się 1 stycznia 2021 r. i zakończy 31 grudnia 2023 r.


Liczba godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla wszystkich biegłych rewidentów w 3-letnim okresie rozliczeniowym wynosi 120 godzin lekcyjnych, w tym:

 • co najmniej 72 godziny lekcyjne szkolenia przeprowadzonego przez KRBR lub jednostkę uprawnioną,
 • co najwyżej 48 godzin lekcyjnych samokształcenia.

W każdym roku kalendarzowym biegły rewident musi odbyć co najmniej 24 godziny lekcyjne doskonalenia zawodowego, w tym:

 • co najmniej 16 godzin lekcyjnych szkolenia przeprowadzonego przez KRBR lub jednostkę uprawnioną,
 • co najwyżej 8 godzin lekcyjnych samokształcenia.

Biegły rewident ma obowiązek w każdym roku odbyć co najmniej 24 godziny lekcyjne szkolenia (w tym nie więcej niż 8 godzin lekcyjnych samokształcenia), co da łącznie po 3 latach 72 godziny lekcyjne (w tym nie więcej niż 24 godziny lekcyjne samokształcenia). Dodatkowo biegły rewident musi uzupełnić odbyte minimum szkoleniowe o 48 godzin szkolenia (w tym co najwyżej 24 godziny samokształcenia) w dowolnym roku przed zakończeniem okresu rozliczeniowego.

Na zakończenie okresu rozliczeniowego biegły rewident musi wykazać 120 godzin odbytego szkolenia (w tym nie więcej niż 48 godzin samokształcenia).

 

 

Zapisz się na szkolenie

Dane uczestnika

Podaj imię
Podaj nazwisko
+48
Podaj poprawny adres e-mail

Adres do korespondencji

Podaj adres do korespondencji
Podaj kod pocztowy
Podaj miejscowość

Wybierz szkolenie

Administratorem danych osobowych jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl (zwana dalej "PIBR"). Czytaj całość Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (od 25.05.2018 r. zwanego "Inspektorem Ochrony Danych") powołanym przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów jest Michał Sztąberek, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, adres email: iod@isecure.pl. Dane osobowe gromadzone poprzez formularz kontaktowy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celach kontaktowych, przy czym prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych rozumiany jest jako prawidłowa identyfikacja osoby zainteresowanej i udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane podane w tym celu   będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, zgodnie z wnioskiem osoby zainteresowanej. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do GIODO (po wejściu w życie RODO urząd ten zmieni nazwę na "Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych"), gdy uzna, iż przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji ww. celu. Ukryj

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR