Regionalny oddział w Opolu

O oddziale


Regionalne oddziały PIBR powstały w wyniku uchwały I Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów w sprawie powołania Regionalnych oddziałów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (obecnie Polska Izba Biegłych Rewidentów) z 20 czerwca 1992 r. Stanowi ona, że regionalne oddziały powstaną w miejscowościach, w których znajdują się siedziby Okręgowych Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP) i obejmować będą biegłych rewidentów z terenu działania Oddziału Okręgowego SKwP.

Regionalne oddziały zostały utworzone, aby zapewnić właściwe funkcjonowanie PIBR i działalności zawodowej biegłych rewidentów.

Naszym celem jest dbałość o wysoce profesjonalne i etyczne wykonywanie zawodu przez biegłych rewidentów oraz świadczenie usług przez podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych, służące podnoszeniu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, co pozwoli na upowszechnianie w społeczeństwie wizerunku biegłego rewidenta jako niezależnego, godnego zaufania fachowca.

Władze


Regionalna Rada
  • Adam Karcher – Prezes
  • Andrzej Dudziński – Zastępca prezesa
  • Krystyna Haładewicz – Sekretarz
  • Damian Klima – Skarbnik
Komisja Rewizyjna
  • Agnieszka Nocoń – Przewodnicząca
  • Konrad Karasiewicz – Członek
  • Zbigniew Kozioł – Członek

Szkolenia


Najbliższe szkolenie:
Temat: PODATEK VAT ZMIANY I AKTUALNOŚCI - BILANS 2023, SZKOLENIE ON-LINE
Prowadzący: Dariusz Polakowski
Data: 19 grudnia 2023 r.
Cena: 200.00

Zadaj pytanie


Administratorem danych osobowych jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl (zwana dalej "PIBR"). Czytaj całość Informujemy, iż Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych osobowych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, adres email: iod@pibr.org.pl. Dane osobowe gromadzone poprzez formularz kontaktowy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celach kontaktowych, przy czym prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych rozumiany jest jako prawidłowa identyfikacja osoby zainteresowanej i udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane podane w tym celu będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, zgodnie z wnioskiem osoby zainteresowanej. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji ww. celu. Jednocześnie informujemy, iż Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione pracownikom oraz współpracownikom PIBR, a także podmiotom współpracującym, na podstawie zawartych umów powierzenia, zapewniającym odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych. Ukryj

Kontakt


Regionalny oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Opolu

ul. Reymonta 49/5
45-072 Opole
tel.: 77 441 86 80
fax: 77 441 86 81
e-mail: opole@pibr.org.pl

Inspektor Ochrony Danych

Michał Sztąberek
e-mail: IOD@pibr.org.pl

Biuro RO PIBR w Opolu jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-13.00.

Numer konta bankowego:

Bank PEKAO S.A. II O/Opole
44 1240 3103 1111 0000 3485 5722

 

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR