Regionalny oddział w Opolu

Kontakt


Regionalny oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Opolu

ul. Reymonta 49/5
45-072 Opole
tel.: 77 441 86 80
fax: 77 441 86 81
e-mail: opole@pibr.org.pl

Inspektor Ochrony Danych

Michał Sztąberek
e-mail: IOD@pibr.org.pl


Biuro RO PIBR w Opolu jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-13.00.

Numer konta bankowego:

Bank PEKAO S.A. II O/Opole
44 1240 3103 1111 0000 3485 5722

 

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR