Regionalny oddział w Opolu

O oddziale

Regionalne oddziały PIBR powstały w wyniku uchwały I Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów w sprawie powołania Regionalnych oddziałów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (obecnie Polska Izba Biegłych Rewidentów) z 20 czerwca 1992 r. Stanowi ona, że regionalne oddziały powstaną w miejscowościach, w których znajdują się siedziby Okręgowych Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP) i obejmować będą biegłych rewidentów z terenu działania Oddziału Okręgowego SKwP.

Regionalne oddziały zostały utworzone, aby zapewnić właściwe funkcjonowanie PIBR i działalności zawodowej biegłych rewidentów.

Naszym celem jest dbałość o wysoce profesjonalne i etyczne wykonywanie zawodu przez biegłych rewidentów oraz świadczenie usług przez podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych, służące podnoszeniu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, co pozwoli na upowszechnianie w społeczeństwie wizerunku biegłego rewidenta jako niezależnego, godnego zaufania fachowca.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR