Regionalny oddział w Opolu

Szkolenie Podatek od Towarów i Usług VAT -zmiany w 2019r.

16 września 2019 r.

Szkolenie odbędzie się w dniu 2 października 2019r. (środa) w sali szkoleniowej w Opolu.

Cena za udział w szkoleniu każdego uczestnika wynosi netto: 290,00 zł + VAT. Odpłatności za szkolenie prosimy przesyłać na konto Regionalnego Oddziału PIBR w Opolu: Bank PEKAO S.A. II O/Opole Nr 44 1240 3103 1111 0000 3485 5722. Zgłoszenia na szkolenie proszę zgłaszać poprzez naszą stronę internetową w zakładce SZKOLENIA lub pocztą elektroniczną na adres: opole@pibr.org.pl
Zapraszamy
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR