Regionalny oddział w Opolu

Szkolenie - Dokumentacja cen transferowych - procedury badania

1 października 2019 r.

Regionalny Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Opolu uprzejmie informuje o organizowanym seminarium w zakresie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów i zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu, które odbędzie się w dniu 06.11.2019 r. w Opolu w formie wykładowo-warsztatowej w systemie zajęć porannych.

Seminarium obejmować będzie: MODUŁ 26.2019.AR.8 Dokumentacja cen transferowych - procedury badania - Wykładowca: dr Jarosław F. Mika. Cena za szkolenie wynosi 320,00 zł.

Informacje dodatkowe:

Odpłatności za szkolenie prosimy przesyłać na konto Regionalnego Oddziału PIBR w Opolu: Bank PEKAO S.A. II O/Opole Nr 44 1240 3103 1111 0000 3485 5722. W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko biegłego rewidenta.

Informujemy, że o zakwalifikowaniu decyduje data zgłoszenia. Wykaz aktualnie prowadzonych szkoleń znajduje się w zakładce SZKOLENIA na naszej stronie internetowej  

Zgłoszeń proszę dokonywać elektronicznie bezpośrednio w zakładce SZKOLENIA lub za pośrednictwem poczty e-mail opole@pibr.org.pl

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR