Regionalny oddział w Opolu

Podatek od towarów i usług VAT - zagadnienia związane z zamknięciem roku oraz zmiany na 2020 r.

7 listopada 2019 r.

Szkolenie odbędzie się w dniu 8 stycznia 2020 r. (środa) w Hotelu MERCURE w Opolu przy ul. Krakowskiej 57-59. Dla biegłych rewidentów RO PIBR w Opolu szkolenie zalicza 8 godzin samokształcenia zawodowego.

Szkolenie jest bezpłatne tylko dla biegłych rewidentów z Regionalnego Oddziału PIBR w Opolu.

Cena za udział w szkoleniu dla pozostałych uczestników wynosi netto: 260,00 zł + VAT.
Odpłatności za szkolenie prosimy przesyłać na konto Regionalnego Oddziału PIBR w Opolu: Bank PEKAO S.A. II O/Opole Nr 44 1240 3103 1111 0000 3485 5722. Zgłoszenia na szkolenie proszę przesyłać listownie na adres RO PIBR w Opolu lub pocztą elektroniczną na adres: opole@pibr.org.pl.

Poniżej załączamy program szkolenia.

Zapraszamy

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR