Regionalny oddział w Opolu

PODATEK VAT - zmiany obowiązujące od 2021 r. oraz bieżące problemy z zakresu podatku VAT

28 grudnia 2020 r.

Szkolenie odbędzie się w dniu 29 stycznia 2021 r. (piątek) szkolenie online. Dla biegłych rewidentów szkolenie zalicza 8 godzin samokształcenia zawodowego.

Szkolenie jest bezpłatne tylko dla biegłych rewidentów z Regionalnego Oddziału PIBR w Opolu.

Cena za udział w szkoleniu dla pozostałych uczestników wynosi netto: 260,00 zł + VAT.
Odpłatności za szkolenie prosimy przesyłać na konto Regionalnego Oddziału PIBR w Opolu: Bank PEKAO S.A. II O/Opole Nr 44 1240 3103 1111 0000 3485 5722. Zgłoszenia na szkolenie proszę przesyłać listownie na adres RO PIBR w Opolu lub pocztą elektroniczną na adres: opole@pibr.org.pl.

Zapraszamy
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR