Regionalny oddział w Opolu

Sprawozdania roczne FA w systemie STREFA

25 lutego 2021 r.

Szanowni Państwo

 

Na stronie internetowej Agencji dostępna jest instrukcja składania formularzy ze sprawozdaniem rocznym firm audytorskich. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie rocznej sprawozdawczości firm audytorskich (Dz. U. poz. 218), które weszło w życie z dniem 9 lutego 2021 r., sprawozdania za 2020 rok firmy audytorskie sporządzają w formie dokumentu elektronicznego oraz opatrują kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Firmy audytorskie przekazują sprawozdania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego na stronie internetowej Agencji pod linkiem https://pana.gov.pl/strefa/

Więcej informacji na temat składania sprawozdań za rok 2020 można znaleźć na stronie Agencji w zakładce Sprawozdanie roczne (https://pana.gov.pl/sprawozdanie-roczne/) oraz pod linkiem Najczęściej zadawane pytania dotyczące sprawozdania rocznego (https://pana.gov.pl/informacje-ogolne-o-pana-1/najczesciej-zadawane-pytania-dotyczace-sprawozdania-rocznego/)

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR