Regionalny oddział w Opolu

PODATEK VAT - BILANS 2021 ON-LINE Projektowane zmiany VAT na rok 2022

11 października 2021 r.

Zapraszamy na szkolenie: Podatek VAT - omówienie zmian obowiązujących od 01.07.2021, 01.09.2021, 07.09.2021 oraz od 01.10.2021 r., projektowane zmiany VAT na rok 2022

Szkolenie ON-LINE ma charakter wykładowy - warsztatowy i zalicza 8 godzin samokształcenia.

Terminy szkolenia:
19 listopada 2021 r.
12 stycznia 2022 r.


Wykładowca prowadzący: Pan Dariusz Polakowski
Doświadczenie zawodowe zdobywał jako pracownik Izby Skarbowej. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, oraz wykładowe. Specjalizuje się w zagadnieniach podatku od towarów i usług. Wykładowca na studiach podyplomowych, w Stowarzyszeniu Księgowychw Polsce, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Trener w wielu remonowanych firmach szkoleniowych, wysoko oceniany przez słuchaczy za warsztatową formę prowadzonych wykładów.

Cena szkolenia:
udział w spotkaniu ma charakter odpłatny

160 zł + vat cena udziału w szkoleniu dla biegłego rewidenta RO PIBR Opole
260 zł + vat cena udziału w szkoleniu dla biegłego rewidenta spoza naszego regionu oraz innych uczestników zewnętrznych

Zapraszamy do udziału w szkoleniu.

Odpłatności za szkolenie prosimy przesyłać na konto Regionalnego Oddziału PIBR w Opolu: Bank PEKAO S.A. II O/Opole Nr 44 1240 3103 1111 0000 3485 5722.

Po uregulowaniu płatności wystawiona zostanie faktura VAT – zgodnie z podanymi danymi.

RO Opole zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR