Regionalny oddział w Opolu

ZAMKNIĘCIE ROKU 2021 – SPRAWOZDANIE FINANSOWE

12 października 2021 r.

Szkolenie dedykowane jest do kadry kierowniczej i pracowników finansowo-księgowych sporządzających roczne sprawozdania finansowe.

Szkolenie ON-LINE ma charakter wykładowy - warsztatowy i zalicza 8 godzin samokształcenia.

Terminy szkolenia:
18 listopada 2021 r.
14 stycznia 2022 r.


Wykładowca prowadzący: Pan Andrzej Dudziński
Czynny biegły rewident w zakresie badania sprawozdań finansowych, doradztwa ekonomicznego i innych usług audytorskich. Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. Jest aktywnym członkiem Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów Oddział  w Opolu. Osoba z dużym doświadczeniem praktycznym, wieloletni wykładowca na kursach i szkoleniach dla księgowych z prawa bilansowego, prawa podatkowego i prawa gospodarczego.

Cena szkolenia:
udział w spotkaniu ma charakter odpłatny

160 zł + vat cena udziału w szkoleniu dla biegłego rewidenta RO PIBR Opole
260 zł + vat cena udziału w szkoleniu dla biegłego rewidenta spoza naszego regionu oraz innych uczestników zewnętrznych

Zapraszamy do udziału w szkoleniu.

Odpłatności za szkolenie prosimy przesyłać na konto Regionalnego Oddziału PIBR w Opolu: Bank PEKAO S.A. II O/Opole Nr 44 1240 3103 1111 0000 3485 5722.

Po uregulowaniu płatności wystawiona zostanie faktura VAT – zgodnie z podanymi danymi.

RO Opole zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR