Regionalny oddział w Opolu

ANKIETA DLA BIEGŁYCH REWIDENTÓW - aktywna do 31 października 2023 r.

6 października 2023 r.

Szanowni Państwo, od kilku lat zauważalne jest coraz mniejsze zainteresowanie wyborem ścieżki kariery w zawodzie biegłego rewidenta. Z uwagi na istotne znaczenie tej profesji dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego chcemy zatrzymać i odwrócić ten trend. Informujemy, że Ministerstwo Finansów pracuje nad koncepcją wspierającą dostęp do zawodu biegłego rewidenta, która będzie wyznaczać kierunek przyszłych zmian legislacyjnych i działań operacyjnych, aby zwiększyć zainteresowanie zdobywaniem uprawnień niezbędnych do wykonywania tej profesji.

W tym celu we współpracy z Polską Agencją Nadzoru Audytowego, Polską Izbą Biegłych Rewidentów, Komisją Egzaminacyjną dla kandydatów na biegłych rewidentów opracowało szereg ankiet, w tym tę skierowaną do biegłych rewidentów.

Ministerstwo Finansów jako instytucja organizująca to badanie zapewnia, że Państwa odpowiedzi będą wykorzystane przez Ministerstwo Finansów wyłącznie w celach analitycznych. Wyniki badania ankietowego zostaną opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Odpowiedzi na pytania ankietowe zostaną wykorzystane do opracowania koncepcji wspierającej dostęp do zawodu biegłego rewidenta.

Aby wypełnić ankietę możecie Państwo:

ANKIETA DLA BIEGŁYCH REWIDENTÓW jest w pełni anonimowa - będzie aktywna do 31 października 2023 r.

Przyłączamy się do apelu Ministerstwa Finansów i gorąco Państwa zachęcamy do wypełnienia tej ankiety.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR