Regionalny oddział w Opolu

PODATEK VAT ZMIANY I AKTUALNOŚCI - BILANS 2023, SZKOLENIE ON-LINE

3 listopada 2023 r.

Zapraszamy na szkolenie: Podatek VAT z uwzględnieniem zmian od 01.07.2023 r., 01.09.2023 r., 01.01.2024r., 01.07.2024 r. oraz 01.01.2025 r.

Szkolenie ON-LINE ma charakter wykładowy - warsztatowy.

Dla biegłych rewidentów szkolenie zalicza 8 godzin samokształcenia zawodowego.

Terminy szkolenia:
19 grudnia 2023 r.
12 stycznia 2024 r.


Wykładowca prowadzący: Pan Dariusz Polakowski
Doświadczenie zawodowe zdobywał jako pracownik Izby Skarbowej. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, oraz wykładowe. Specjalizuje się w zagadnieniach podatku od towarów i usług. Wykładowca na studiach podyplomowych, w Stowarzyszeniu Księgowychw Polsce, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Trener w wielu remonowanych firmach szkoleniowych, wysoko oceniany przez słuchaczy za warsztatową formę prowadzonych wykładów.

Cena szkolenia:
udział w spotkaniu ma charakter odpłatny

Koszt dla Biegłych Rewidentów 200 zł + vat (zw) 0zł = 200 zł brutto
Koszt dla pozostałych chętnych 300 zł + vat(23%) 69zł = 369 zł brutto

Zapraszamy do udziału w szkoleniu.

Odpłatności za szkolenie prosimy przesyłać na konto Regionalnego Oddziału PIBR w Opolu: Bank PEKAO S.A. II O/Opole Nr 44 1240 3103 1111 0000 3485 5722.

Po uregulowaniu płatności wystawiona zostanie faktura VAT – zgodnie z podanymi danymi.

RO Opole zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia.

 

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR