Regionalny oddział w Opolu

ZAMKNIĘCIE ROKU 2023 – SPRAWOZDANIE FINANSOWE, SZKOLENIE ON-LINE

3 listopada 2023 r.

Zapraszamy na szkolenie dedykowane do kadry kierowniczej i pracowników finansowo-księgowych sporządzających roczne sprawozdania finansowe.

Szkolenie ON-LINE ma charakter wykładowy - warsztatowy.

Dla biegłych rewidentów szkolenie zalicza 8 godzin samokształcenia zawodowego.

Terminy szkolenia:
04 grudnia 2023 r.
17 stycznia 2024 r.


Wykładowca prowadzący: Pan Andrzej Dudziński
Czynny biegły rewident w zakresie badania sprawozdań finansowych, doradztwa ekonomicznego i innych usług audytorskich. Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. Jest aktywnym członkiem Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów Oddział w Opolu. Osoba z dużym doświadczeniem praktycznym, wieloletni wykładowca na kursach i szkoleniach dla księgowych z prawa bilansowego, prawa podatkowego i prawa gospodarczego.

Cena szkolenia:
udział w spotkaniu ma charakter odpłatny

Koszt dla Biegłych Rewidentów 200 zł + vat (zw) 0zł = 200 zł brutto
Koszt dla pozostałych chętnych 300 zł + vat(23%) 69zł = 369 zł brutto

Zapraszamy do udziału w szkoleniu.

Odpłatności za szkolenie prosimy przesyłać na konto Regionalnego Oddziału PIBR w Opolu: Bank PEKAO S.A. II O/Opole Nr 44 1240 3103 1111 0000 3485 5722.

Po uregulowaniu płatności wystawiona zostanie faktura VAT – zgodnie z podanymi danymi.

RO Opole zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR