Regionalny oddział w Opolu

Szkolenie obligatoryjne 2018

21 sierpnia 2018 r.

Regionalna Rada Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Opolu uprzejmie informuje o organizowanym seminarium w zakresie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów i zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu. Seminarium odbędzie się w dniach od 01.10.2018 r. do 04.10.2018 r. w Opolu w dwóch grupach szkoleniowych w formie wykładowo-warsztatowej w systemie zajęć porannych i popołudniowych.

Seminarium obejmować będzie trzy moduły:

MODUŁ 6.2017.R.8

Koszt wytworzenia jako podstawa
wyceny produktów

Wykładowca: Ilona Bienias

blok
Rachunkowość
8 godz.

280,00 zł

MODUŁ 7.2017.A.16

Dokumentacja rewizyjna z badania sprawozdań finansowych przedmiotem kontroli przeprowadzanej przez kontrolerów Krajowej Komisji Nadzoru

Wykładowca: Antoni Kwasiborski

blok
Rewizja Finansowa
16 godz.

480,00 zł

MODUŁ 17.2017.AR.8

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Wykładowca: Ilona Bienias

blok
Rewizja finansowa / Rachunkowość
4/4 godz.

280,00 zł

   

 Cena obejmuje koszty warsztatów, lunchu i serwisu kawowego oraz podręczników.

 

Informacje dodatkowe:

Odpłatności za szkolenie prosimy przesyłać do dnia 20.09.2018 r. na konto Regionalnego Oddziału PIBR w Opolu: Bank PEKAO S.A. II O/Opole Nr 44 1240 3103 1111 0000 3485 5722. W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko biegłego oraz informację których modułów dotyczy wpłata. Zajęcia będą prowadzone w dwóch grupach szkoleniowych, harmonogramy zajęć w załączeniu. Prosimy o wskazanie wybranej grupy na karcie zgłoszenia. Informujemy, że o zakwalifikowaniu do danej grupy decyduje data wpływu karty zgłoszenia.

Ze względów organizacyjnych KARTĘ ZGŁOSZENIA prosimy przesłać  na adres Oddziału Regionalnego PIBR w Opolu w nieprzekraczalnym terminie do 20.09.2018 r. (listem, faxem pod nr 77 454 08 98 lub e-mailem na adres: opole@pibr.org.pl).

Informacje w sprawie szkolenia można uzyskać pod numerem telefonu 77 454 54 10, 606 652 111.

Zapraszamy

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR