Regionalny oddział w Opolu

Szkolenie - Wybrane zagadnienia podatku od towarów i usług VAT z uwzglęnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.

16 listopada 2018 r.

Szkolenie odbędzie się w dniu 9 stycznia 2019 r. (środa) w Hotelu MERCURE w Opolu przy ul. Krakowskiej 57-59 i zalicza 8 godzin samokształcenia zawodowego dla biegłych rewidentów.

Szkolenie jest bezpłatne tylko dla biegłych rewidentów z Regionalnego Oddziału PIBR w Opolu.

Cena za udział w szkoleniu każdego uczestnika wynosi netto: 240,00 zł + VAT. Odpłatności za szkolenie prosimy przesyłać na konto Regionalnego Oddziału PIBR w Opolu: Bank PEKAO S.A. II O/Opole Nr 44 1240 3103 1111 0000 3485 5722. Zgłoszenia na szkolenie proszę przesyłać listownie na adres RO PIBR w Opolu lub pocztą elektroniczną na adres: opole@pibr.org.pl
Zapraszamy

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR