Regionalny oddział w Opolu

Wybrane zagadnienia PODATKU VAT z uwzglęnieniem zmian obowiązujących od 2019 r. - II TERMIN

21 stycznia 2019 r.

Szkolenie odbędzie się w dniu 14 lutego 2019 r. (czwartek) w sali szkoleniowej w Opolu.

Cena za udział w szkoleniu każdego uczestnika wynosi netto: 260,00 zł + VAT. Odpłatności za szkolenie prosimy przesyłać na konto Regionalnego Oddziału PIBR w Opolu: Bank PEKAO S.A. II O/Opole Nr 44 1240 3103 1111 0000 3485 5722. Zgłoszenia na szkolenie proszę przesyłać listownie na adres RO PIBR w Opolu lub pocztą elektroniczną na adres: opole@pibr.org.pl
Zapraszamy
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR